Festa degli ottantenni

Festa degli ottantenni


Custa bella genti
festeggiada ottanta
e de issusu in Mara
tottu beni ndi nanta
Ca funti s’onori,
s’orgogliu e su bantu
e chi in pittura, chi in danza
chi fadendu pani…tottusu
distintusu si funti
in dogna arrazza de atti
E nosu puru eusu a intrai in patti
cun s’esempiu de vida
chi s’hanti donau!
Si auguru salludi e dogna beni
E…attrus annus!
A festeggiai dogni annu!
Finzas a centu! Tottusu impari!