Le stagioni

Le stagioni


Testo di Albertina Piras, musica del maestro Tonino Cabbua, canta il Coro Polifonico Santu Pedru

Bomborò Bomborò Bomborò

Bomborò Bomborò Bomborò

Su tempus è maistu
po dogna cristiau
istadi e attongiu
in s’ierru e in benau.

Cabudani arribada
cu obia e bienna
s’annu de su messaiu
a s’attongiu aperridi s’enna.

Rit ) Su Babbu Onnipotenti
chi su mundu ha fudau
cu is operas suasa
ha sempri chistionau
a dogna cristiau.
Bomborò Bomborò Bomborò
Bomborò Bomborò Bomborò

E itrada s’attongiu
fatiga e sudori
preparada sa terra
seminada tottu su lori.

Asutt’è terra nascidi
tra friusu acqua e bentu
in coru de s’ierru
de s’omini nutrimentu.

Rit ) Su Babbu Onnipotenti
chi su mundu ha fudau
cu is operas suasa
ha sempri chistionau
a dogna cristiau.

Benau prestu arribada
e ghirlandas de froris
a donai sa speranza
a tottu i messadoris

S’istadi poi ci sighidi
e oidi ricompensai
dogna bonu messaiu
chi s’est impegnau

Rit. Su babbu Onniotenti…
Recitano
E tui piga esempiu / ca tui puru asa agattai /
tottu su chi spettada / a chi ada traballai.