Gesù Cristeddu

Gesù Cristeddu


Gesu Cristeddu
pittiu pittiu
pesau mi seu
in su bonu cammiu
in su bonu cmamiu
mi seu pesau
ogusu à celu hapu aziau
a su ceu
e a sa gloriosa
MAMMA frisca che sa rosa
BABBU friscu che su lillu
buona notti Babbu e fillu

( Antica preghera sarda tramandata da Nando Cabras Villamar)